Persoonlijke coaching voor genderkinderen en -jongeren

Wat is gender?

Het klokhuis heeft een prachtig filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wat gender is. De kracht van dit filmpje zit hem erin dat heel duidelijk wordt overgebracht dat àlle gevoelens oké zijn.

Hoe werkt de coaching?

Opgroeien duurt jaren, de lichamelijke ontwikkeling duurt jaren, en ook een transitie heeft zijn fasen. Het ene moment lopen kinderen tegen problemen aan (zelfacceptatie, weerbaarheid, angst voor toekomstige behandelingen), dan weer gaat het een periode helemaal prima. Het is simpel: is er behoefte aan ondersteuning, dan worden er afspraken ingepland. Is die behoefte er niet, dan niet.

Vaak starten we na een intake met enkele sessies waarin de vertrouwensband wordt opgebouwd. Naar behoefte wordt er daarna doorgepland. Het ene kind vindt het fijn om een periode vaker te komen en dan weer een poos niet, een ander kind vindt het fijn om iedere maand een keer te komen. Weer andere kinderen trekken na het opbouwen van een vertrouwensband zelf aan de bel als ze weer willen komen.

Ook ouders hebben een plek in het geheel. Soms moeten ze eraan wennen dat ze toch geen zoon hebben, maar een dochter of andersom. Wat en hoe zeg je tegen de omgeving? Misschien gaat dat vanzelf, maar het kan ook heftige gevoelens oproepen, waarbij het fijn is om het er met een onafhankelijk persoon over te hebben hoe daarmee om te gaan.

Als kindertherapeut heb ik zowel beschikking over therapeutische technieken als over coachende technieken. Deze zet ik op maat in.

Wie ben ik?

Mijn naam is Arjet Fennema. Ik woon in ’s-Hertogenbosch samen met mijn vriend, zoon en hondje Loet. Ik heb een praktijk aan huis voor kindertherapie.

Na zes jaar in de reguliere jeugdhulpverlening te hebben gewerkt ben ik nu vanaf 2003 werkzaam als kindertherapeut. Er komen in de loop van de jaren steeds vaker kinderen de praktijk binnen met genderdysforie. Aan de ene kant een doelgroep apart, aan de andere kant niets anders dan de andere kinderen. Ieder kind is tenslotte uniek en vraagt zijn eigen op maat gemaakte aanpak om om te leren gaan met zijn probleem. Dat is voor genderkinderen niet anders.

Anderzijds zijn de problemen waar deze kinderen tegenaan lopen vaak wel gerelateerd aan hun genderdysforie. Het ontdekken van je eigen identiteit is voor ieder kind een zoektocht, seksuele voorkeur, lichaamsbesef, het kan voor deze kinderen en jongeren net een stuk ingewikkelder zijn. Maar niet perse! Het ene kind heeft daar meer moeite mee dan de ander, en dat maakt dat deze kinderen, net als alle kinderen, zorg op maat nodig hebben. Gelukkig worden niet alle kinderen gepest met hun genderdysforie, maar van hen wordt bovengemiddeld veel weerbaarheid gevraagd, want er worden soms brutale vragen gesteld.

Met een basis van de vierjarige opleiding tot Integratief kindertherapeut aan de academie voor Psychotherapie in Amsterdam heb ik met o.a. de volgende cursussen mijn interventierepertoire uitgebreid:

Familieopstellingen Mindfullness Theraplay
EMDR Omgaan met rouw Overdracht – tegenoverdracht
Sandplay Aansluiting bij autisme Klinische psychologie
NLP-tijdlijntherapie Klassieke hypnotherapie Ontwikkelingspsychologie
HSP bij kinderen Een taal erbij

Tarieven

Het tarief is €85,- per sessie. Dit geldt zowel voor het intakegesprek, de sessies met kinderen, als de oudergesprekken of schoolgesprekken.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT) onder registratienummer 187.07.A. Hierdoor gaan veel zorgverzekeraars over tot vergoeding van de therapie of een tegemoetkoming in de kosten. Kijk hiervoor op Zorgwijzer en in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Integratieve Kindertherapie valt veelal onder alternatieve-, additieve behandelwijzen en therapieën.

Indien u telefonisch bij uw verzekering wilt nagaan hoeveel u vergoed krijgt, houd u dan de volgende codes bij de hand: AGB-code praktijk: 90013290 / AGB-code zorgverlener: 90034312.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag van u, zodat we dit samen op kunnen lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG. Daarnaast ben ik ingeschreven in het register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103029R en val ik onder hun tuchtrecht.

Arjet Fennema Kindertherapie & Thuisbegeleiding

Brucknerstraat 6 VIT registratie: 187.07.A
5216 XD ‘s-Hertogenbosch Licentie RBCZ: 103029R
Telefoon: 06 – 14 64 60 85 AGB-code: 90013290
Mail: info@genderkinderen.nl KvK: 17157105

Tijdens behandelsessies en buiten kantooruren wordt de telefoon doorgeschakeld naar de voicemail. Als u uw telefoonnummer inspreekt of mailt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.